گلدان شیشه ای Small glass vase

  • جنس: شیشه
  • نوع کاربری محصول: تزئینی-مصرفی