گلدان سرامیکی استوانه ای بزرگ Large cylindrical ceramic vase

رنگ:
  • جنس: سرامیک
  • نوع کاربری محصول: تزئینی-مصرفی